История на гр. Банско 

Град Банско ( 9 134 души) е разположен на 925 м надморска височина в подножието на североизточен Пирин, в близост до река Места, под най – високият и най – красивият карст на планината. Банско се намира на 160 км. южно от София, 60 км. югоизточно от Благоевград и на 6 км. южно от Разлог. Банско не само е едно от най – снежните места в страната, но и притежава богато архитектурно-историческо наследство. Градът е известен зимен курорт и административен център.
Днешният административен център на община Банско е разположен на мястото на селище, обитавано последователно от траки, римляни, византийци и славяни. Останките от антични крепости, тракийски надгробни могили, средновековни поселения, оброчища, църкви и параклиси в землището на града свидетелстват за няколко исторически епохи.

В местността Старото градище, на около 4 км югозападно от града и в местността Юлен (по течението на река Дамяница) има останки от антични крепости. Предполага се, че средновековното селище се е налирало в местността Света Троица. В близост до Старото градище са разкрити тракийски надгробни могили. Югоизточно от Банско се намират останките от късносредновековните еднокорабни църкви “Св. Георги” и “Св. Илия” – паметници на културата.


В по-късните години Банско се обособява като значителен търговски и занаятчийски център от нов, възрожденски тип. Замогват се големи родове, които не само пренасят културата на посещаваните страни в родината, но и изпращат децата си да учат в чужбина. Съприкосновението с богатата европейска култура оказва изключително плодотворно влияние върху духовния напредък на града. Подобрява се битът на хората, строят се здрави двукатни каменни къщи крепости с високи зидове и тежки масивни порти, с дълги стрехи от черна мура. Този архитектурен стил достига пълен разцвет през Възраждането. Най-ранните къщи - Хадживълчовата, Хаджирусковата и Веляновата, са защитени с вътрешни скривалища (скриовници) и бойници.
Банско е освободено от османско иго на 5 (18) октомври 1912 г., в деня на обявяването на Балканската война.

Appartements TSIGORIINI - Bansko, Bulgarie
Appartements TSIGORIINI - Bansko, Bulgarie
Appartements TSIGORIINI - Bansko, Bulgarie
Appartements TSIGORIINI - Bansko, Bulgarie
Appartements TSIGORIINI - Bansko, Bulgarie
Appartements TSIGORIINI - Bansko, Bulgarie
Appartements TSIGORIINI - Bansko, Bulgarie
Appartements TSIGORIINI - Bansko, Bulgarie
Appartements TSIGORIINI - Bansko, Bulgarie
Appartements TSIGORIINI - Bansko, Bulgarie